New remedies for bees
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
535 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-02 21:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.64:638.15 (2)
Microbiologie aplicată (136)
Întreținerea, creșterea și utilizarea insectelor și a altor astropode (74)
SM ISO690:2012
RUDIC, Valeriu; TODERAŞ, Ion; GUDUMAC, Valentin; DERJANSCHI, Valeriu; BULIMAGA, Valentina; CHIRIAC, Tatiana; ROSCOV-ARCAN, Elena; BOGDAN, Valeriu; ICHIM, Maria. New remedies for bees. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 4(11), pp. 81-83. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(11) / 2008 / ISSN 1857-0461

New remedies for bees

CZU: 579.64:638.15
Pag. 81-83

Rudic Valeriu1, Toderaş Ion2, Gudumac Valentin3, Derjanschi Valeriu2, Bulimaga Valentina4, Chiriac Tatiana1, Roscov-Arcan Elena4, Bogdan Valeriu, Ichim Maria
 
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
4 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

REMEDII NOI PENTRU ALBINE Au fost elaborate tehnologii de producere a unor preparate sanogene de o nouă generaţie Apispir şi BioRSp având ca sursă primară biomasa de Spirulină. Pe lângă efectul stimulator asupra prolificităţii, cantităţii şi calităţii produselor apicole, aceste preparate fortifică statusul imun, contribuind astfel şi la depăşirea incidenţelor provocate de Colapsul familiilor de albine (CCD)

Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-11598</doi_batch_id>
<timestamp>1601282656</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
<registrant>Academia de Ştiinţe a Moldovei</registrant>
</head>
<body>
<journal>
<journal_metadata>
<full_title>Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă  „Akademos”</full_title>
<issn media_type='print'>18570461</issn>
</journal_metadata>
<journal_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<issue>4(11)</issue>
</journal_issue>
<journal_article publication_type='full_text'><titles>
<title>New remedies for bees</title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Rudic</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Ion</given_name>
<surname>Toderaş</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valentin</given_name>
<surname>Gudumac</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Derjanschi</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valentina</given_name>
<surname>Bulimaga</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Tatiana</given_name>
<surname>Chiriac</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Elena</given_name>
<surname>Roscov-Arcan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Valeriu</given_name>
<surname>Bogdan</surname>
</person_name>
<person_name sequence='additional' contributor_role='author'>
<given_name>Maria</given_name>
<surname>Ichim</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2008</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>81</first_page>
<last_page>83</last_page>
</pages>
</journal_article>
</journal>
</body>
</doi_batch>