New remedies for bees
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
500 3
Ultima descărcare din IBN:
2020-05-02 21:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.64:638.15 (2)
Microbiologie aplicată (126)
Întreținerea, creșterea și utilizarea insectelor și a altor astropode (71)
SM ISO690:2012
, ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; , ; ,. New remedies for bees. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 4(11), pp. 81-83. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(11) / 2008 / ISSN 1857-0461

New remedies for bees

CZU: 579.64:638.15
Pag. 81-83

1, 2, 3, 2, 4, 1, 4, ,
 
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
2 Institutul de Zoologie al AŞM,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
4 Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 17 decembrie 2013


Rezumat

REMEDII NOI PENTRU ALBINE Au fost elaborate tehnologii de producere a unor preparate sanogene de o nouă generaţie Apispir şi BioRSp având ca sursă primară biomasa de Spirulină. Pe lângă efectul stimulator asupra prolificităţii, cantităţii şi calităţii produselor apicole, aceste preparate fortifică statusul imun, contribuind astfel şi la depăşirea incidenţelor provocate de Colapsul familiilor de albine (CCD)