Gripa pandemică A(H1N1) în Republica Moldova
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
847 19
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-26 15:21
SM ISO690:2012
SPÎNU, Constantin; SCOFERŢĂ, Petru; COJOCARU, Radu; BÎRCA, Ludmila; ROMANCENCO, Elena; SPÎNU, Igor; EDER, Veronica; HALACU, Ala; GORI, Ala; MALANCO, Irina; APOSTOL, Mariana. Gripa pandemică A(H1N1) în Republica Moldova. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2010, nr. 5(28), pp. 109-119. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 5(28) / 2010 / ISSN 1857-0011

Gripa pandemică A(H1N1) în Republica Moldova

Pag. 109-119

Spînu Constantin, Scoferţă Petru, Cojocaru Radu, Bîrca Ludmila, Romancenco Elena, Spînu Igor, Eder Veronica, Halacu Ala, Gori Ala, Malanco Irina, Apostol Mariana
 
Centrul Naţional de Sanătate Publică
 
Disponibil în IBN: 13 decembrie 2013


Rezumat

Pandemia de gripă, care a debutat în 2009 în SUA şi Mexic s-a răspândit vertiginos în toată lumea, afectând populaţia din peste 214 ţări ale lumii, inclusiv din Republica Moldova. Primele cazuri s-au înregistrat la persoanele sosite de peste hotare, cu răspândirea ulterioară la populaţia băştinaşă. Ca şi în alte ţări, gripa pandemică a afectat preponderent populaţia între 15 şi 64 de ani. La reducerea răspândirii comunitare a gripei pandemice a contribuit implementarea în practica medicală a măsurilor nespecifi ce (depistarea precoce a cazurilor de boală, cu izolarea şi spitalizarea lor la necesitate, instituirea măsurilor de carantină în instituţiile medico-sanitare, informarea permanentă a populaţiei despre măsurile de profi laxie şi combatere a gripei pandemice etc.) şi specifi ce (vaccinarea populaţiei contra gripei pandemice).

Pandemic fl u, which started in 2009 in the U.S.A. and Mexico has spread rapidly worldwide, affecting people in over 214 countries around the world, including Moldova. The fi rst cases occurred in people arriving from abroad with subsequent spread to the local population. As in other countries pandemic infl uenza has affected mostly people between 15 and 64 years. Reduce community spread of pandemic infl uenza has helped by implementing in medical institutions the nonspecifi c measures (early detection of cases of disease with isolation and hospitalization, the quarantine measures in medical sanitary institutions and the information of population about preventive measures against pandemic fl u, etc.) and specifi c measures (population vaccination against pandemic infl uenza).