Optimizarea compoziţiei din culturi leguminoase şi cerealiere pentru fabricarea produselor extrudate
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
287 3
Ultima descărcare din IBN:
2019-05-10 17:44
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
664.64.016.3/.7:635.657 (3)
Brutărie. Pâine. Produse de panificaţie (25)
Plante de grădină. Grădinărit (291)
SM ISO690:2012
ŢISLINSCAIA, Natalia; PODOGOVA, Marina; ROTARENCO, Zinaida. Optimizarea compoziţiei din culturi leguminoase şi cerealiere pentru fabricarea produselor extrudate. In: Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”. 2008, nr. 4(11), pp. 78-80. ISSN 1857-0461.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Numărul 4(11) / 2008 / ISSN 1857-0461

Optimizarea compoziţiei din culturi leguminoase şi cerealiere pentru fabricarea produselor extrudate

CZU: 664.64.016.3/.7:635.657
Pag. 78-80

Ţislinscaia Natalia, Podogova Marina, Rotarenco Zinaida
 
Institutul de Tehnologii Alimentare
 
Disponibil în IBN: 7 decembrie 2013


Rezumat

OPTIMIZATION OF THE COMPOSITION OF VEGETABLE CROPS AND CEREALS FOR EXTRUDED PRODUCTS PRODUCTION One of the directions of mixed products production is the search of the new sources vegetal proteins. A promising source of proteins is the chickpea (Cicer arietinum L.). The obtained mix from chickpea and cor permits to produce extruded products well balanced upon amino acid compounds and with a high biological value.