Principii de diagnostic electrofiziologic, tratament şi profilaxie a contracturii secundare a muşchilor mimici
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
416 2
Ultima descărcare din IBN:
2018-06-26 13:00
SM ISO690:2012
MUNTEANU, Liuba; ABABII, Ala. Principii de diagnostic electrofiziologic, tratament şi profilaxie a contracturii secundare a muşchilor mimici . In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2009, nr. 3(22), pp. 64-66. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 3(22) / 2009 / ISSN 1857-0011

Principii de diagnostic electrofiziologic, tratament şi profilaxie a contracturii secundare a muşchilor mimici

Pag. 64-66

Munteanu Liuba, Ababii Ala
 
IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
 
Disponibil în IBN: 14 decembrie 2013


Rezumat

Afectarea nervului facial este una din cele mai frecvente patologii ale sistemului nervos periferic. Rămâne actuală problema neuropatiei faciale complicate, prin contractura secundară a muşchilor mimici. Complexitatea principiilor de diagnostic, tratament şi profi laxie a contracturii secundare a muşchilor mimici refl ectate în articol, asigură optimizarea procesului complex de recuperare a acestei dizabilităţi.

Affection of the facial nerve is one of the most frequent pathologies of the peripheral nervous system. The problem of the facial neuropathy complicated by secondary contraction of the mimic muscles is an outstanding issue. Elaboration of effi cient treatment principles based on the main pathogenic link of this pathogenic syndrome is refl ected in the given article.

Поражение лицевого нерва является одной из наиболее распространённых заболеваний периферической нервной системы. Остаётся насущей проблема нейропатией лицевого нерва осложнёная вторичной контрактурой мимических мышц. Комплексность принципов диагностики, лечения и профилактики вторичной контрактуры мимических мышц представленые в статье обеспечивает оптимизацию процесса реабилитации.