Cu privire la procesul de unificare a conceptului de asistenţă umanitară migranţilor indiferent de calificarea lor din punct de vedere al dreptului internaţional
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
203 1
Ultima descărcare din IBN:
2022-07-05 16:41
SM ISO690:2012
GUŞANU, Corneliu; DORUL, Olga. Cu privire la procesul de unificare a conceptului de asistenţă umanitară migranţilor indiferent de calificarea lor din punct de vedere al dreptului internaţional. In: Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene. 18 octombrie 2017, Chişinău. Chişinău: Universitatea Liberă Internațională din Moldova, 2017, pp. 116-125. ISBN 978-9975-124-64-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene 2017
Conferința "Ştiinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor şi tradiţiilor europene"
Chişinău, Moldova, 18 octombrie 2017

Cu privire la procesul de unificare a conceptului de asistenţă umanitară migranţilor indiferent de calificarea lor din punct de vedere al dreptului internaţional

On the Process of Unifying the Concept of Humanitarian Assistance to Migrants Regardless of Their Qualification in Terms of International Law


Pag. 116-125

Guşanu Corneliu, Dorul Olga
 
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
 
Disponibil în IBN: 5 decembrie 2020


Rezumat

Efectuarea unui studiu privind tendinţele de unificare a cadrului normativ ce reglementează diverse categorii de persoane ce solicită asistenţă umanitară este argumentată prin faptul că organizaţiile internaţionale implicate în procesul de acordare a asistenţei umanitare, tot mai insistent vorbesc despre necesitatea schimbării conceptului de categorizare a migranţilor, inclusiv a celor regulamentari şi iregulamentari.

Conducting a study on the trends of unification of the normative framework that regulates various categories of people requesting humanitarian assistance is argued by the fact that international organizations involved in the process of granting humanitarian assistance, increasingly insist on talking about the need to change the concept of categorizing migrants, including of the regulatory and irregular ones.

Cuvinte-cheie
asistenţă umanitară, migrant, refugiat, solicitant de azil,

humanitarian assistance, migrant, refugee, asylum seeker