Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
166 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-13 11:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
334.7:339.727.2 (1)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (606)
Finanțe internaționale (164)
SM ISO690:2012
BULIMAGA, Tatiana. Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 247-251. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor


CZU: 334.7:339.727.2
Pag. 247-251

Bulimaga Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor</p>">
<meta name="citation_author" content="Bulimaga Tatiana">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Integrare prin cercetare si inovare.">
<meta name="citation_firstpage" content="247">
<meta name="citation_lastpage" content="251">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/247-251_13.pdf">