Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
167 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-13 11:23
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
334.7:339.727.2 (1)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (606)
Finanțe internaționale (164)
SM ISO690:2012
BULIMAGA, Tatiana. Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 247-251. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor


CZU: 334.7:339.727.2
Pag. 247-251

Bulimaga Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020


DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Bulimaga, T.A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Aspecte privind internaționalizarea IMM-urilor</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISBN' relationType='IsPartOf'>978-9975-152-48-8.</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>334.7:339.727.2</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Conference Paper</resourceType>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>