Abordări conceptuale ale controlului financiar intern
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
150 3
Ultima descărcare din IBN:
2021-07-09 00:43
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
657.63 (22)
Contabilitate (374)
SM ISO690:2012
BUZILĂ, Liliana; ENACHE, Marcela. Abordări conceptuale ale controlului financiar intern. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 243-246. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Abordări conceptuale ale controlului financiar intern


CZU: 657.63
Pag. 243-246

Buzilă Liliana, Enache Marcela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020