Incubatoarele de afaceri virtuale – soluții viabile pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii pe timp de criză
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
142 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
334.71:004 (1)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (583)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2389)
SM ISO690:2012
ATAMAN, Viorica. Incubatoarele de afaceri virtuale – soluții viabile pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii pe timp de criză. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 209-213. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Incubatoarele de afaceri virtuale – soluții viabile pentru dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii pe timp de criză


CZU: 334.71:004
Pag. 209-213

Ataman Viorica
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020