Interdependența dintre calitatea regimurilor politice și asistența oficială pentru dezvoltare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
150 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
321.6/.8+364.044.68 (1)
Forme de organizare politică. Statele ca puteri politice (241)
Probleme sociale care reclamă ajutor și asistență. Tipuri de ajutoare sociale (296)
SM ISO690:2012
STRATAN, Iuliana. Interdependența dintre calitatea regimurilor politice și asistența oficială pentru dezvoltare. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 191-194. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Interdependența dintre calitatea regimurilor politice și asistența oficială pentru dezvoltare


CZU: 321.6/.8+364.044.68
Pag. 191-194

Stratan Iuliana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020