Implicarea administrației publice din Republica Moldova în promovarea direcțiilor prioritare ale politicii de mediu și dezvoltare durabilă
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
133 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-14 08:06
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
351:502.131.1(478) (1)
Activități specifice administrației publice (746)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (337)
SM ISO690:2012
ZUBCO, Angela. Implicarea administrației publice din Republica Moldova în promovarea direcțiilor prioritare ale politicii de mediu și dezvoltare durabilă. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 187-190. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Implicarea administrației publice din Republica Moldova în promovarea direcțiilor prioritare ale politicii de mediu și dezvoltare durabilă


CZU: 351:502.131.1(478)
Pag. 187-190

Zubco Angela
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-115682</doi_batch_id>
<timestamp>1638487077</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Integrare prin cercetare si inovare.</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-152-48-8.</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>Implicarea administrației publice din Republica Moldova &icirc;n promovarea direcțiilor prioritare ale politicii de mediu și dezvoltare durabilă</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Angela</given_name>
<surname>Zubco</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>187</first_page>
<last_page>190</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>