Международный ответ на социокультурные вызовы глобализации в сфере интеграции этнических меньшинств
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
145 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-12-05 07:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
327:[323.1+341.234] (1)
Relații internaționale. Politică internațională. Activitate internațională. Politică externă (1143)
Mișcări naționale populare, etnice și aspectele specifice. Minorități naționale și etnice (157)
Persoane și obiecte ale dreptului internațional (695)
SM ISO690:2012
КОЖУХАРЬ, Ирина. Международный ответ на социокультурные вызовы глобализации в сфере интеграции этнических меньшинств. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 182-186. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Международный ответ на социокультурные вызовы глобализации в сфере интеграции этнических меньшинств

CZU: 327:[323.1+341.234]

Pag. 182-186

Кожухарь Ирина
 
Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020