Aspecte conceptuale și organizaționale în efectuarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
129 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
35.072.2:334.7 (1)
Administrație publică. Conducere administrativă. Armată. Artă militară (1923)
Forme de organizare și cooperare în activitatea economică (606)
SM ISO690:2012
CIOBANU (MOCREAC), Tatiana. Aspecte conceptuale și organizaționale în efectuarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 166-169. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Aspecte conceptuale și organizaționale în efectuarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător


CZU: 35.072.2:334.7
Pag. 166-169

Ciobanu (Mocreac) Tatiana
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020