„Cazul Gurie”: tehnici discursive de persuadare și de manipulare în presa interbelică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
126 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-17 02:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
070:[281.95+262.12](478)(092) (1)
Ziare. Presă. Jurnalism (357)
Islam (91)
Iudaism (44)
SM ISO690:2012
GROSSU, Silvia. „Cazul Gurie”: tehnici discursive de persuadare și de manipulare în presa interbelică. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 162-165. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

„Cazul Gurie”: tehnici discursive de persuadare și de manipulare în presa interbelică


CZU: 070:[281.95+262.12](478)(092)
Pag. 162-165

Grossu Silvia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020


Crossref XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doi_batch version='4.3.7' xmlns='http://www.crossref.org/schema/4.3.7' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.crossref.org/schema/4.3.7 http://www.crossref.org/schema/deposit/crossref4.3.7.xsd'>
<head>
<doi_batch_id>ibn-115676</doi_batch_id>
<timestamp>1643275036</timestamp>
<depositor>
<depositor_name>Information Society Development Instiute, Republic of Moldova</depositor_name>
<email_address>idsi@asm.md</email_address>
</depositor>
</head>
<body>
<collection>
<collection_metadata>
<full_title>Integrare prin cercetare si inovare.</full_title>
</collection_metadata>
<collection_issue>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<isbn>978-9975-152-48-8.</isbn>
</collection_issue>
<collection_article publication_type='full_text'><titles>
<title><p>&bdquo;Cazul Gurie&rdquo;: tehnici discursive de persuadare și de manipulare &icirc;n presa interbelică</p></title>
</titles>
<contributors>
<person_name sequence='first' contributor_role='author'>
<given_name>Silvia</given_name>
<surname>Grossu</surname>
</person_name>
</contributors>
<publication_date media_type='print'>
<year>2020</year>
</publication_date>
<pages>
<first_page>162</first_page>
<last_page>165</last_page>
</pages>
</collection_article>
</collection>
</body>
</doi_batch>