„Cazul Gurie”: tehnici discursive de persuadare și de manipulare în presa interbelică
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
124 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-17 02:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
070:[281.95+262.12](478)(092) (1)
Ziare. Presă. Jurnalism (357)
Islam (91)
Iudaism (44)
SM ISO690:2012
GROSSU, Silvia. „Cazul Gurie”: tehnici discursive de persuadare și de manipulare în presa interbelică. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 162-165. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

„Cazul Gurie”: tehnici discursive de persuadare și de manipulare în presa interbelică


CZU: 070:[281.95+262.12](478)(092)
Pag. 162-165

Grossu Silvia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020


Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-115676</cfResPublId>
<cfResPublDate>2020</cfResPublDate>
<cfStartPage>162</cfStartPage>
<cfISBN>978-9975-152-48-8.</cfISBN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/115676</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'><p>&bdquo;Cazul Gurie&rdquo;: tehnici discursive de persuadare și de manipulare &icirc;n presa interbelică</p></cfTitle>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-11900</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-11900</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-11900-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2020T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Grossu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Silvia</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>