Rolul persuasiunii în reclamele audio-video pentru copii
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
119 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-11-15 23:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
659.44-053.2 (1)
Publicitate. Informare. Relații cu publicul (229)
SM ISO690:2012
ANDROS, Laura. Rolul persuasiunii în reclamele audio-video pentru copii. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 152-155. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Rolul persuasiunii în reclamele audio-video pentru copii


CZU: 659.44-053.2
Pag. 152-155

Andros Laura
 
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020