Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
151 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-06 09:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:023.5(478-25) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (897)
Biblioteconomie (445)
SM ISO690:2012
POVESTCA, Lilia. Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova). In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 148-151. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova)


CZU: 001.891:023.5(478-25)
Pag. 148-151

Povestca Lilia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova)</p>">
<meta name="citation_author" content="Povestca Lilia">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Integrare prin cercetare si inovare.">
<meta name="citation_firstpage" content="148">
<meta name="citation_lastpage" content="151">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/148-151_26.pdf">