Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
147 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-06 09:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:023.5(478-25) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (882)
Biblioteconomie (397)
SM ISO690:2012
POVESTCA, Lilia. Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova). In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 148-151. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova)


CZU: 001.891:023.5(478-25)
Pag. 148-151

Povestca Lilia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Povestca, L.I.</dc:creator>
<dc:date>2020</dc:date>
<dc:source>Integrare prin cercetare si inovare. () 148-151</dc:source>
<dc:title><p>Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova)</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>