Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
181 8
Ultima descărcare din IBN:
2021-08-06 09:50
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
001.891:023.5(478-25) (1)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (933)
Biblioteconomie (503)
SM ISO690:2012
POVESTCA, Lilia. Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova). In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 148-151. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Necesități de formare profesională continua (Cazul Bibliotecii Naționale a Republicii Moldova)

CZU: 001.891:023.5(478-25)

Pag. 148-151

Povestca Lilia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020