Ecorșeuri maternale în operele Și a fost noapte... și Hronicul găinarilor de Aureliu Busuioc
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
120 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478)-3.09 (1)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1609)
SM ISO690:2012
GRIGORAȘ, Emilia. Ecorșeuri maternale în operele Și a fost noapte... și Hronicul găinarilor de Aureliu Busuioc. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 64-67. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Ecorșeuri maternale în operele Și a fost noapte... și Hronicul găinarilor de Aureliu Busuioc


CZU: 821.135.1(478)-3.09
Pag. 64-67

Grigoraș Emilia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Ecorșeuri maternale &icirc;n operele Și a fost noapte... și Hronicul găinarilor de Aureliu Busuioc</p>">
<meta name="citation_author" content="Grigoraș Emilia">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Integrare prin cercetare si inovare.">
<meta name="citation_firstpage" content="64">
<meta name="citation_lastpage" content="67">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/64-67_32.pdf">