Ecorșeuri maternale în operele Și a fost noapte... și Hronicul găinarilor de Aureliu Busuioc
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
108 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478)-3.09 (1)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1542)
SM ISO690:2012
GRIGORAȘ, Emilia. Ecorșeuri maternale în operele Și a fost noapte... și Hronicul găinarilor de Aureliu Busuioc. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 64-67. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Ecorșeuri maternale în operele Și a fost noapte... și Hronicul găinarilor de Aureliu Busuioc


CZU: 821.135.1(478)-3.09
Pag. 64-67

Grigoraș Emilia
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020