Castor și Polux – o perspectivă interpretativă a dublului în lirica Leonidei Lari
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
240 22
Ultima descărcare din IBN:
2022-01-15 00:15
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
821.135.1(478)-1.09 (2)
Literatură romanică balcanică (Literatură română) (1609)
SM ISO690:2012
FONARI, Victoria. Castor și Polux – o perspectivă interpretativă a dublului în lirica Leonidei Lari. In: Integrare prin cercetare si inovare.Stiințe umanistice. Ştiinţe sociale. Științe juridice și economice. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 29-32. ISBN 978-9975-152-48-8..
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Castor și Polux – o perspectivă interpretativă a dublului în lirica Leonidei Lari


CZU: 821.135.1(478)-1.09
Pag. 29-32

Fonari Victoria
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 3 decembrie 2020