Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
965 14
Ultima descărcare din IBN:
2020-02-29 11:08
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004:371.133 (2)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1455)
Educație (5456)
SM ISO690:2012
DUMBRĂVEANU, Roza. Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie . In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2005, nr. 1-2(9-10), pp. 108-112. ISSN 1810-6498.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 1-2(9-10) / 2005 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie

CZU: 004:371.133
Pag. 108-112

Dumbrăveanu Roza
 
Institutul de Formare Continuă
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Tehnologiile informaţionale şi de comuicare (TIC) produc schimbări în toate domeniile de activitate ale societăţii, inclusiv în procesul de învăţământ. În lucrare sunt propuse unele strategii de dezvoltare a învăţământului şi de perfecţionare profesională a cadrelor didactice, care implică TIC nu numai ca disciplină de studiu, ci şi ca instrument ce influenţează întregul proces didactic ca mod de îmbunătăţire a lui.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Prokopenko, V.</creatorName>
<affiliation>Национальный университет „Одесская юридическая Академия“, Ucraina</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'><p>Нормативно-правовое регулирование перевозок в международном автомобильном сообщении: таможенный аспект</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2018</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1810-309X</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>автомобильный транспорт</subject>
<subject>механическое транспортное средство</subject>
<subject>моторное транспортное средство</subject>
<subject>международные автомобильные перевозки грузов</subject>
<subject>международные автомобильные перевозки пассажиров.</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>351.713:656.13.072/073</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2018-02-28</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>Статья посвящена исследованию нормативно-правового регулирования деятельности автомобильного транспорта Украины, связанной с перемещением через таможенную границу Украины. Установлено, что в национальном законодательстве параллельно используются понятия &laquo;механическое транспортное средство&raquo;, &laquo;моторное транспортное средство&raquo;. Исследование вопроса о соотношении этих понятий позволило прийти к выводу об их синонимичности. Определено, что нормативноправовое регулирование перевозок в международном автомобильном сообщении представлено двумя группами нормативных актов: международными (многосторонними, региональными, двусторонними) и национальными.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>The article is sanctified to research of the normatively-legal adjusting of activity of motor transport of Ukraine related to moving through the custom border of Ukraine. It is set that in national legislation concepts &laquo;mechanical transport vehicle&raquo;, &laquo;motor transport vehicle&raquo;, are used in parallel. Research of question about correlation of these concepts, allowed to come to the conclusion about their synonymy. It is certain that the normatively-legal adjusting of transportations in an international motor-car report is presented by two groups of normative acts: international (multilateral, regional, bilateral) and national.</p></description>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Articolul este dedicat investigării reglementării legale și legale a activităților transportului rutier ucrainean legat de circulația peste granița vamală a Ucrainei. Se stabilește că &icirc;n legislația națională noțiunile &quot;vehicul mecanic&quot;, &quot;autovehicul&quot; sunt utilizate &icirc;n paralel. Studiul problemei corelației acestor concepte a dus la concluzia că ele sunt sinonime. Se stabilește că reglementarea reglementară și reglementarea transportului &icirc;n transportul rutier internațional este reprezentată de două grupuri de acte normative: internaționale (multilaterale, regionale, bilaterale) și naționale.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>