Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1030 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-18 17:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004:371.133 (2)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1650)
Educație (5964)
SM ISO690:2012
DUMBRĂVEANU, Roza. Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie . In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2005, nr. 1-2(9-10), pp. 108-112. ISSN 1810-6498.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 1-2(9-10) / 2005 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie

CZU: 004:371.133
Pag. 108-112

Dumbrăveanu Roza
 
Institutul de Formare Continuă
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Tehnologiile informaţionale şi de comuicare (TIC) produc schimbări în toate domeniile de activitate ale societăţii, inclusiv în procesul de învăţământ. În lucrare sunt propuse unele strategii de dezvoltare a învăţământului şi de perfecţionare profesională a cadrelor didactice, care implică TIC nu numai ca disciplină de studiu, ci şi ca instrument ce influenţează întregul proces didactic ca mod de îmbunătăţire a lui.

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Şevciuc, P.</creatorName>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ru'>Начальный этап обучения программированию на основе объектно-ориентированной парадигмы</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2013</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1811-5470</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>обучение информатике</subject>
<subject>парадигма программирования</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>37.02:004</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2013-06-04</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'>Развитие технологии создания программного обеспечения должно отражаться в учебном материале информатики общеобразовательных учебных заведений. Статья рассматривает актуальность изучения на уроках информатики современных парадигм программирования, мировоззренческое значение общих понятий объектно-ориентированной парадигмы, значение общих понятий объектно-ориентированного программирования для формирования целостности учебного материала информатики и других школьных дисциплин. Излагается авторский подход к изучению основных понятий объектно-ориентированного программирования на начальном этапе обучения программированию. Также в статье описано использование современных средств разработки, в частности языка C#, в процессе обучения программированию.</description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'>The development of technology concerning the creation of software should be reflected in computer science teaching materials of educational institutions. The article reviews the actuality of modern programming paradigm learning during computer science lessons, the world outlook importance of object-oriented paradigm general notions, the importance of object-oriented paradigm general notions for entirety forming of computer science teaching materials and other school discipline. The authorial approach towards the learning of the basic notions of object-oriented paradigm during the initial period of teaching computer science is represented. The usage of modern development tools, including C# programming language, during the process of programming teaching is also described in the article.</description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>