Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1034 19
Ultima descărcare din IBN:
2020-06-18 17:09
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004:371.133 (2)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (1657)
Educație (5972)
SM ISO690:2012
DUMBRĂVEANU, Roza. Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie . In: Fizica şi Tehnologiile Moderne. 2005, nr. 1-2(9-10), pp. 108-112. ISSN 1810-6498.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Fizica şi Tehnologiile Moderne
Numărul 1-2(9-10) / 2005 / ISSN 1810-6498 /ISSNe 2537-6349

Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie

CZU: 004:371.133
Pag. 108-112

Dumbrăveanu Roza
 
Institutul de Formare Continuă
 
Disponibil în IBN: 16 decembrie 2013


Rezumat

Tehnologiile informaţionale şi de comuicare (TIC) produc schimbări în toate domeniile de activitate ale societăţii, inclusiv în procesul de învăţământ. În lucrare sunt propuse unele strategii de dezvoltare a învăţământului şi de perfecţionare profesională a cadrelor didactice, care implică TIC nu numai ca disciplină de studiu, ci şi ca instrument ce influenţează întregul proces didactic ca mod de îmbunătăţire a lui.

Cerif XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<CERIF xmlns='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1' xsi:schemaLocation='urn:xmlns:org:eurocris:cerif-1.5-1 http://www.eurocris.org/Uploads/Web%20pages/CERIF-1.5/CERIF_1.5_1.xsd' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' release='1.5' date='2012-10-07' sourceDatabase='Output Profile'>
<cfResPubl>
<cfResPublId>ibn-ResPubl-11559</cfResPublId>
<cfResPublDate>2005-01-03</cfResPublDate>
<cfVol>9-10</cfVol>
<cfIssue>1-2</cfIssue>
<cfStartPage>108</cfStartPage>
<cfISSN>1810-6498</cfISSN>
<cfURI>https://ibn.idsi.md/ro/vizualizare_articol/11559</cfURI>
<cfTitle cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Tehnologiile informaţionale şi de comunicare în educaţie
</cfTitle>
<cfAbstr cfLangCode='RO' cfTrans='o'>Tehnologiile informaţionale şi de comuicare (TIC) produc schimbări în toate domeniile
de activitate ale societăţii, inclusiv în procesul de învăţământ. În lucrare sunt propuse unele
strategii de dezvoltare a învăţământului şi de perfecţionare profesională a cadrelor didactice,
care implică TIC nu numai ca disciplină de studiu, ci şi ca instrument ce influenţează întregul
proces didactic ca mod de îmbunătăţire a lui.
</cfAbstr>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>eda2d9e9-34c5-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>759af938-34ae-11e1-b86c-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005-01-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfResPubl_Class>
<cfClassId>e601872f-4b7e-4d88-929f-7df027b226c9</cfClassId>
<cfClassSchemeId>40e90e2f-446d-460a-98e5-5dce57550c48</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005-01-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfResPubl_Class>
<cfPers_ResPubl>
<cfPersId>ibn-person-32366</cfPersId>
<cfClassId>49815870-1cfe-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassId>
<cfClassSchemeId>b7135ad0-1d00-11e1-8bc2-0800200c9a66</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005-01-03T24:00:00</cfStartDate>
</cfPers_ResPubl>
</cfResPubl>
<cfPers>
<cfPersId>ibn-Pers-32366</cfPersId>
<cfPersName_Pers>
<cfPersNameId>ibn-PersName-32366-2</cfPersNameId>
<cfClassId>55f90543-d631-42eb-8d47-d8d9266cbb26</cfClassId>
<cfClassSchemeId>7375609d-cfa6-45ce-a803-75de69abe21f</cfClassSchemeId>
<cfStartDate>2005-01-03T24:00:00</cfStartDate>
<cfFamilyNames>Dumbrăveanu</cfFamilyNames>
<cfFirstNames>Roza</cfFirstNames>
</cfPersName_Pers>
</cfPers>
</CERIF>