Educația nonformală: opțiuni metodologice și profiluri de formare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
77 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
374+37.01/.03 (1)
Instrucție și educație în afara școlii. Continuarea educației. Educație permanentă (98)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (2316)
Probleme generale de didactică și metodică (5390)
SM ISO690:2012
ŢURCANU, Carolina. Educația nonformală: opțiuni metodologice și profiluri de formare. In: Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 142-145. ISBN 978-9975-152-53-2.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare si inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare."
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Educația nonformală: opțiuni metodologice și profiluri de formare


CZU: 374+37.01/.03
Pag. 142-145

Ţurcanu Carolina
 
Universitatea de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 2 decembrie 2020