Психолого-педагогические трудности процесса обучения в период пандемии
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
62 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-29 05:41
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.091 (173)
Organizarea instruirii (182)
SM ISO690:2012
ТАТАРКО, Ирина. Психолого-педагогические трудности процесса обучения в период пандемии. In: Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate. 17 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de științe penale și criminologie aplicată, 2020, pp. 165-171. ISBN 978-9975-3314-2-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie 2020
Conferința "Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie "
Chişinău, Moldova, 17 octombrie 2020

Психолого-педагогические трудности процесса обучения в период пандемии

Dificultăți psihologice și pedagogice ale procesului de învățare în perioada pandemică

Psychological and pedagogical difficulties of the learning process in the pandemic period


CZU: 37.091
Pag. 165-171

Татарко Ирина
 
Национальный университет "Одесская морская академия"
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2020


Rezumat

В статье анализируются некоторые трудности, с которыми сталкиваются оба участника пандемического процесса. Учителя, хотя и не были подготовлены к дистанционному обучению, мобилизовали и продолжили учебный процесс. По итогам исследования выяснилось, что ученые и преподаватели испытывают трудности при подготовке к дистанционному обучению, использованию цифровых технологий. Не у всех студентов есть цифровые средства.

În articol se analizează unele dificultăți întțlnite de ambii actori în procesul de pandemie. Cadrele didactice, cu toate că nu au fost pregătite de instruirea la distanță, s-au mobilizat și au continuat procesul instructiv. În urma cercetării s-a depistat că cadrele științifico-didactice au dificultăți legate de pregătirea către susținerea orelor la distanță, utilizarea tehnicilor digitale. Studenții nu toți dispun de mijloacele digitale.

The article analyzes some difficulties encountered by both actors in the pandemic process. The teachers, although not prepared for distance learning, mobilized and continued the instructional process. Following the research, it was found that scientists and teachers have difficulties in preparing for distance learning, the use of digital techniques. Not all students have the digital means.

Cuvinte-cheie
психологические трудности, педагогические трудности, тренировочный процесс, пандемия,

dificultăți psihologie, dificultăți pedagogice, proces de instruire, pandemie,

psychological difficulties, pedagogical difficulties, training process, pandemic