Influence of covid-19 pandemic on the world’s higher education system
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
145 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-12 20:10
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.1 (906)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1531)
SM ISO690:2012
TURLAK, Lyudmila. Influence of covid-19 pandemic on the world’s higher education system. In: Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate. 17 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de științe penale și criminologie aplicată, 2020, pp. 159-164. ISBN 978-9975-3314-2-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie 2020
Conferința "Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie "
Chişinău, Moldova, 17 octombrie 2020

Influence of covid-19 pandemic on the world’s higher education system

Influența pandemiei COVID-19 pentru sistemul de învățământ superior al lumii


CZU: 378.1
Pag. 159-164

Turlak Lyudmila
 
National University of “Odessa Maritime Academy”
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2020


Rezumat

In the pandemic conditions, higher education continued distance learning. Teachers choose different action strategies, they have found ways to restructure training in specific conditions. Distance learning curricula have been restructured. The pandemic has raised the issue of “digital inequality”, recalling that 40% of students and teachers in the world still do not have access to the Internet.

În condițiile de pandemie învățământul superior a continuat instruirea la distanță. Cadrele didactice aleg diferite strategii de acțiune, au găsit modalități de restructurare a instruirii în condiții specifice. Au fost restructurate programele de studii pentru lucrul la distanță. Pandemia a ridicat problema „inegalității digitale”, reamintind că 40% dintre studenți și cadrele didactice din lume încă nu are acces la Internet.

Cuvinte-cheie
higher education, pandemic, restructured, training, Internet access,

învăţământ superior, pandemie, restructurate, instruire, acces la Internet