O problematizare criminologică a stării criminalității în timpul unei molime și a restrângerii vieții obștești
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
52 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-03-09 15:11
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.9 (568)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (563)
SM ISO690:2012
BEJAN, Octavian. O problematizare criminologică a stării criminalității în timpul unei molime și a restrângerii vieții obștești. In: Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate. 17 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de științe penale și criminologie aplicată, 2020, pp. 64-68. ISBN 978-9975-3314-2-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie 2020
Conferința "Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie "
Chişinău, Moldova, 17 octombrie 2020

O problematizare criminologică a stării criminalității în timpul unei molime și a restrângerii vieții obștești

Une problématisation criminologique de l’état de la criminalité pendant l’épidémie et la restreinte de la vie sociale


CZU: 343.9
Pag. 64-68

Bejan Octavian
 
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2020


Rezumat

Este de presupus că molima COVID-19 și carantina în care a fost pusă întreaga țară a adus schimbări în starea criminalității. Prin urmare, este nevoie de analize și preziceri criminologice pentru a cunoaște noua stare a criminalității. Ar putea să fie nevoie și de noi măsuri de prevenire a criminalității. Dincolo de acestea, este nevoie a căpăta cunoștințe criminologice generale despre starea criminalității în timp de molimă și carantină, pentru a fi pregătiți de viitoarele întîmplări de acest fel.

On peut supposer que l’épidémie COVID-19 et la quarantaine dans laquelle a été placé tout le pays a apporté des changements dans l’état de la criminalité. Par conséquent, sont nécessaire des analyses et prévisions criminologiques pour connaître le nouvel état de la criminalité. El est possible qu’il sera nécessaire et de nouvelles mesures de prévention de la criminalité. Au-delà de cela, el est nécessaire d’obtenir des connaissances criminologiques générales au regard de l’état de la criminalité en temps d’épidémie et quarantaine, pour être prêt de futures cas pareilles.

Cuvinte-cheie
criminologie, criminalitate, molimă, epidemie, pandemie, stare de urgență,

criminologie, criminalité, épidémie, pandémie, état d’urgence