Criminalitatea în perioada pandemiei „coronavirus”
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
97 4
Ultima descărcare din IBN:
2021-04-04 01:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
343.92 (8)
Criminologie. Ştiinţe penale. Criminalistică (563)
SM ISO690:2012
POP, Octavian. Criminalitatea în perioada pandemiei „coronavirus”. In: Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie dedicată împlinirii a 25 de ani a învățământului criminologic și 30 de ani de dezvoltare a Psihologiei Aplicate. 17 octombrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul de științe penale și criminologie aplicată, 2020, pp. 18-26. ISBN 978-9975-3314-2-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie 2020
Conferința "Preocupări contemporane ale criminologiei, dreptului și psihologiei în condiții de pandemie "
Chişinău, Moldova, 17 octombrie 2020

Criminalitatea în perioada pandemiei „coronavirus”

Criminality during the “coronavirus” pandemic


CZU: 343.92
Pag. 18-26

Pop Octavian
 
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
 
Disponibil în IBN: 30 noiembrie 2020


Rezumat

În lucrare se face analiza a comportamentului uman în perioada restricțiilor provocate de pandemie și o prognoză a dezvoltării criminalității. Situaţia dramatică de pandemie a produs transformări distructive fără precedent în sfera socială, politică, economică în fiecare țară, fără să cunoască cineva perioada de restabilire a lor. Restricţiile au fost benefice pentru anumite situaţii. Perioada de izolare şi carantinare pentru combaterea infectării cu virusul Covid-19 a disciplinat omenirea prin respectarea igienii personale, dar și a scăzut criminalitatea unor infracțiuni pentru câteva luni. Infracţiunile de comercializare şi consum de droguri au scăzut în toate țările semnificativ. În timpul apropiat se intuiește o creștere a gradului de infracţionalitate.

The paper analyzes human behavior during the restrictions caused by the pandemic and a forecast of the development of crime. The dramatic situation of the pandemic has produced unprecedented destructive transformations in the social, political, economic sphere in each country, without anyone knowing the period of their recovery. The restrictions were beneficial for certain situations. The period of isolation and quarantine to combat infection with the Covid-19 virus has disciplined humanity by respecting personal hygiene, but also reduced the crime of crime for several months. Drug trafficking and use offenses have dropped significantly in all countries. In the near future, an increase in the degree of crime is intuited.

Cuvinte-cheie
pandemie, transformări distructive, restricții, criminalitate, infracțiuni modificate,

pandemic, negative transformations, restrictions, crime, modified crimes