Valorificarea potențialului turistic al raionului Cahul în cadrul cooperării transfrontaliere
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
258 23
Ultima descărcare din IBN:
2022-02-27 16:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
338.486:352:339.92(478) (1)
Turism (322)
Administrația de nivel inferior. Administrație locală. Administrație municipală. Autorități locale (354)
Economia internațională în general. Relații economice internaționale. Economie globală (314)
SM ISO690:2012
CORNEA, Sergiu. Valorificarea potențialului turistic al raionului Cahul în cadrul cooperării transfrontaliere. In: Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”. 2020, nr. 2(12), pp. 51-67. ISSN 2345-1858.
10.5281/zenodo.4290660
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Numărul 2(12) / 2020 / ISSN 2345-1858

Valorificarea potențialului turistic al raionului Cahul în cadrul cooperării transfrontaliere

The capitalization of the tourism potential in Cahul district in the context of cross-border cooperation

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4290660
CZU: 338.486:352:339.92(478)

Pag. 51-67

Cornea Sergiu
 
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
 
Disponibil în IBN: 29 noiembrie 2020


Rezumat

Raionul Cahul este parte componentă a două euroregiuni: „Dunărea de Jos” și „Siret-Prut-Nistru”. O rezervă nevalorificată de raionul Cahul în cadrul cooperării în euroregiunile respective este potențialul său turistic . Cu toate că raionul Cahul dispune de anumite posibilități și oportunități pentru dezvoltarea turismului ele până în prezent nu sunt identificate și valorificate. Evaluarea și exploatarea patrimoniului turistic ar putea contribui la dezvoltarea raionului în ansamblu cât și la consolidarea bugetelor publice ale localităților din raion.

The Cahul district is part of two Euroregions: ”Lower Danube” and ”Siret-Prut-Nistru”. A resource that is untapped by the Cahul district in the context of the cooperation between these Euroregions is its tourism potential. Even though the district has certain possibilities and opportunities for tourism development, they have not been identified and capitalized. The evaluation and exploitation of the touristic heritage could contribute to both the general development of the district and the budget consolidation of the localities within the district.

Cuvinte-cheie
turism, euroregiune, raionul Cahul, Republica Moldova,

tourism, Euroregion, Cahul district, Republic of Moldova