Motivația pentru dezvoltarea personala la adolescenți
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1053 164
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-24 19:13
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.8 (302)
Psihologie (3522)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Aurelia, PANCZI, Violina. Motivația pentru dezvoltarea personala la adolescenți. In: Vector European, 2020, nr. 2, pp. 160-166. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Motivația pentru dezvoltarea personala la adolescenți

Motivation for personal development in adolescents

CZU: 159.922.8

Pag. 160-166

Cojocaru Aurelia, Panczi Violina
 
Universitatea de Studii Europene din Moldova
 
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2020


Rezumat

Prin dezvoltare, în general, se înțelege un proces complex de trecere de la inferior la superior, de la simplu la complex, de la vechi la nou, printr-o succesiune de etape, de stadii. Dezvoltarea personalității se manifestă prin incorporarea și constituirea de noi conduite și atitudini care permit adaptarea activa la cerințele mediului natural și socio-cultural. Dezvoltarea permite și facilitează constituirea unor relații din ce în ce mai diferențiate și mai subtile ale ființei umane cu mediul în care trăiește și se formează. În prezent, dezvoltarea personală nu mai este o opinie, ci o necesitate, care merită a fi urmărită cu atenţie pas cu pas. Principalele sarcini ale adolescentei este dobândirea conştiinţei de sine ca expresie a identităţii ego-ului. Motivația este considerată unul dintre domeniile cheie, în procesul autoreglării la adolescent în dezvoltarea personală.

By development, in general, is meant a complex process of transition from lower to upper, from simple to complex, from old to new, through a succession of stages, stages. Personality development is manifested by the incorporation and establishment of new behaviors and attitudes that allow active adaptation to the requirements of the natural and socio-cultural environment. Development allows and facilitates the establishment of increasingly differentiated and subtle relationships of the human being with the environment in which he lives and is formed. Today, personal development is no longer an option, but a necessity that deserves to be followed closely step by step. The main tasks of adolescence are to acquire self-awareness as an expression of ego identity. Motivation is considered one of the key areas in the process of self-regulation in adolescence in personal development

Cuvinte-cheie
dezvoltare personală, identitate, conştiinţă, motivaţie,

personal development, identity, awareness, motivation