Factorii cauzali care afectează dezvoltarea creierului și particularitățile comportamentale și intelectuale a copilului autist
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
1272 215
Ultima descărcare din IBN:
2024-07-01 21:54
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
159.922.7 (496)
Psihologie (3522)
SM ISO690:2012
COJOCARU, Aurelia, DIŢA, Maria. Factorii cauzali care afectează dezvoltarea creierului și particularitățile comportamentale și intelectuale a copilului autist. In: Vector European, 2020, nr. 2, pp. 157-160. ISSN 2345-1106.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Vector European
Numărul 2 / 2020 / ISSN 2345-1106 /ISSNe 2587-358X

Factorii cauzali care afectează dezvoltarea creierului și particularitățile comportamentale și intelectuale a copilului autist

Causal factors affecting the development of the brain and the behavioral and intellectual particularities of the autism child

CZU: 159.922.7

Pag. 157-160

Cojocaru Aurelia1, Diţa Maria2
 
1 Universitatea de Studii Europene din Moldova,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
 
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2020


Rezumat

Autismul rămâne în continuare o enigmă din punct de vedere medical al societăţii mileniului trei. Medicina defineşte în general autismul ca fiind „o tulburare a creierului care interferă adesea cu abilitatea de a comunica şi de a relaţiona cu cei din jur”. Autismul a devenit una dintre enigmele majore ce influenţează sănătatea copiilor noştri, cu toate că ştiinţa medicală actuală face în permanenţă noi şi mari descoperiri în rezolvarea anumitor afecţiuni, În ultimii ani, s-au realizat numeroase cercetări pentru identificarea cauzelor şi tratamentului acestei boli dar nu s-a ajuns la careva rezultate relevante. Datele statistice demonstrează că rata cazurilor de autism a crescut și în R. Moldova, la fel ca și în alte țări ale lumii.

Autism remains a medical enigma of the society of the third millennium. Medicine generally defines autism as "a brain disorder that often interferes with the ability to communicate and relate to others." Autism has become one of the major enigmas influencing the health of our children, although current medical science is constantly making new and great discoveries in solving certain conditions, In recent years, numerous studies have been conducted to identify the causes and treatment of this disease but no relevant results have been reached. Statistics show that the rate of autism has increased in Moldova, as well as in other countries around the world.

Cuvinte-cheie
autism, particularităţi comportamentale, particularități intelectuale, dezvoltarea creierului, ”lume a lor”,

autism, behavioral peculiarities, intellectual peculiarities, brain development, "their world"

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Cojocaru, A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Studii Europene din Moldova, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Diţa, M.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'>Factorii cauzali care afectează dezvoltarea creierului și particularitățile comportamentale și intelectuale a copilului autist</title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>2345-1106</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>autism</subject>
<subject>particularităţi comportamentale</subject>
<subject>particularități intelectuale</subject>
<subject>dezvoltarea creierului</subject>
<subject>”lume a lor”</subject>
<subject>autism</subject>
<subject>behavioral peculiarities</subject>
<subject>intellectual peculiarities</subject>
<subject>brain development</subject>
<subject>"their world"</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>159.922.7</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020-11-22</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Autismul răm&acirc;ne &icirc;n continuare o enigmă din punct de vedere medical al societăţii mileniului trei. Medicina defineşte &icirc;n general autismul ca fiind &bdquo;o tulburare a creierului care interferă adesea cu abilitatea de a comunica şi de a relaţiona cu cei din jur&rdquo;. Autismul a devenit una dintre enigmele majore ce influenţează sănătatea copiilor noştri, cu toate că ştiinţa medicală actuală face &icirc;n permanenţă noi şi mari descoperiri &icirc;n rezolvarea anumitor afecţiuni, &Icirc;n ultimii ani, s-au realizat numeroase cercetări pentru identificarea cauzelor şi tratamentului acestei boli dar nu s-a ajuns la careva rezultate relevante. Datele statistice demonstrează că rata cazurilor de autism a crescut și &icirc;n R. Moldova, la fel ca și &icirc;n alte țări ale lumii.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>Autism remains a medical enigma of the society of the third millennium. Medicine generally defines autism as &quot;a brain disorder that often interferes with the ability to communicate and relate to others.&quot; Autism has become one of the major enigmas influencing the health of our children, although current medical science is constantly making new and great discoveries in solving certain conditions, In recent years, numerous studies have been conducted to identify the causes and treatment of this disease but no relevant results have been reached. Statistics show that the rate of autism has increased in Moldova, as well as in other countries around the world.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>