Portul tradițional din Țara Lăpușului - element de patrimoniu cultural
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
483 2
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-09 08:19
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
391(498) (14)
Îmbrăcăminte. Costume. Costume naționale. Modă. Podoabe (280)
SM ISO690:2012
FILIP, Gabriela Maria. Portul tradițional din Țara Lăpușului - element de patrimoniu cultural. In: Valorificarea patrimoniului etnocultural: în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile, 24 noiembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Institutul Patrimoniului Cultural, 2020, Editia 5, p. 43. ISBN 978-9975-52-222-9.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Valorificarea patrimoniului etnocultural
Editia 5, 2020
Conferința "Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile"
Chişinău, Moldova, 24 noiembrie 2020

Portul tradițional din Țara Lăpușului - element de patrimoniu cultural

CZU: 391(498)

Pag. 43-43

Filip Gabriela Maria12
 
1 Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca,
2 Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
 
 
Disponibil în IBN: 24 noiembrie 2020


Rezumat

Lucrarea își propune să sublinieze elementele reprezentative ale portului tradițional femeiesc din Țara Lăpușului și rolul pe care acesta îl are astăzi în satele lăpușene. Costumul tradițional reprezintă o adevărată emblemă a țăranului român, un adevărat simbol al acestuia, fiind, în același timp, moștenirea cea mai de preț, lăsată de către strămoși, ca un element al identității noastre, o formă reprezentativă a artei populare românești, dar și o dovadă a muncii realizate de către femeia satului tradițional. Prin cercetarea de teren realizată la poalele Munților Țibleșului se încearcă descoperirea și valorificarea portului, care mai poate fi regăsit astăzi în lăzile de zestre, dar și reafirmarea și reactualizarea viziunii pe care sătenii o au asupra acestui element de patrimoniu. Prin îmbinarea acestor două metode, încercăm de fapt să ne apropiem de sensul dat de către cei care au creat elementele de port, dar și de cei care l-au purtat.

Cuvinte-cheie
Țara Lăpușului, port tradițional, autenticitate, moștenire, identitate