Диагностика морфофункцианального состояния височно-нижнечелюстного сустава с применением метода ультразвукового исследования у пациентов с аномалиями прикуса.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
558 16
Ultima descărcare din IBN:
2022-11-16 09:46
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616.724-007-073]:616.314.26-007.26 (1)
Patologia organelor de locomoţie. Sistemul osos şi locomotor (469)
SM ISO690:2012
ПОСТНИКОВ, М., AНДРИЯНОВ, Д., ОСАДЧАЯ, Е.. Диагностика морфофункцианального состояния височно-нижнечелюстного сустава с применением метода ультразвукового исследования у пациентов с аномалиями прикуса.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2020, nr. 2(66), pp. 206-214. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011

Диагностика морфофункцианального состояния височно-нижнечелюстного сустава с применением метода ультразвукового исследования у пациентов с аномалиями прикуса.

Diagnosticul stării morfofuncționale a articulației temporo-mandibulare cu utilizarea sonografiei la pacienții cu malocluzie

Diagnostics of morphofunctional state of the temporo-mandibular joint using sonography in patients with malocclusion

CZU: 616.724-007-073]:616.314.26-007.26

Pag. 206-214

Постников М.1, Aндриянов Д.12, Осадчая Е.2
 
1 Самарский государственный медицинский университет,
2 Многопрофильная клиника Постникова, Самара
 
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2020


Rezumat

Изучить состояние височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) у пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, имеющих симптомы дисфункции ВНЧС, при помощи метода ультразвукового исследования (УЗИ). Представлены результаты анализа УЗИ ВНЧС у 170 пациентов с данными патологиями. Возраст пациентов составил 18-35 лет. На основании полученных данных исследования пациенты разделены на группы в соответствии с обнаруженными изменениями ВНЧС: 35 человек (26%) с воспалительными изменениями; 39 человек (23%) с дегенеративными изменениями; 34 человека (20%) с травматическими изменениями; 17 человек (10%) с деструктивными изменениями; 44 человека (26%) с сочетанной патологией. Доказана эффективность применения метода УЗИ для диагностики состояния ВНЧС у данной категории пациентов.

The aim of the study was to study the condition of the temporomandibular joint (TMJ) using sonography in patients with malocclusions who have symptoms of TMJ disorders. The article presents the results of sonography in 170 patients with these pathologies. The age of the patients was 18-35 years. According to the results of ultrasound examination, patients were divided into groups: 35 people (26%) with inflammatory changes; 39 people (23%) with degenerative changes; 34 people (20%) with traumatic changes; 17 people (10%) with destructive changes; 44 people (26%) with combined pathology. The effectiveness of sonography for diagnosing the TMJ state in this category of patients is proved.

Studierea stării articulației temporomandibulare (ATM) la pacienții cu anomalii dento-maxilare și simptome ale disfuncției ATM folosind metoda cu ultrasunete. Sunt prezentate rezultatele analizei ecografiei articulației temporomandibulare la 170 de pacienți cu aceste patologii. Vârsta pacienților a fost de 18-35 de ani. Pe baza concluziilor studiului, pacienții sunt împărțiți în grupuri în conformitate cu modificările depistate în ATM: 35 de persoane (26%) cu modificări inflamatorii; 39 de persoane (23%) cu modificări degenerative; 34 de persoane (20%) cu modificări traumatice; 17 persoane (10%) cu schimbări distructive; 44 de persoane (26%) cu patologie combinată. Este dovedită eficiența utilizării metodei cu ultrasunete pentru diagnosticarea stării ATM în această categorie de pacienți.

Cuvinte-cheie
аномалии прикуса, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, ультразвуковое исследование,

maxillofacial anomalies, dysfunction of the temporomandibular joint, sonography,

malocluzie, disfuncție a articulației temporomandibulare, ultrasunete