Prevalența anticorpilor anticardiolipinici la pacienții cu limfom Non-Hodgkin
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
141 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-01-28 20:03
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
616-006.441-07 (2)
Patologie. Medicină clinică (3962)
SM ISO690:2012
BURUIANA, Sanda; ROBU, Maria; MAZUR-NICORICI, Lucia; TOMACINSCHII, Angela; MAZUR, Minodora. Prevalența anticorpilor anticardiolipinici la pacienții cu limfom Non-Hodgkin. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 2(66), pp. 114-117. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011

Prevalența anticorpilor anticardiolipinici la pacienții cu limfom Non-Hodgkin

The prevalence of anticardiolipin antibodies in patients with non-Hodgkin lymphoma

Частота встречаемости антикардиолипиновых антител у пациентов с неходжкинской лимфомой


CZU: 616-006.441-07
Pag. 114-117

Buruiana Sanda1, Robu Maria1, Mazur-Nicorici Lucia1, Tomacinschii Angela12, Mazur Minodora1
 
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Oncologic
 
Disponibil în IBN: 23 noiembrie 2020


Rezumat

Din 62 pacienți cu limfom non-Hodgkin (LNH) aflați în staționar, Departamentul Hematologie a IMSPIO din RM, 47 au întrunit criteriile de includere în studiu. La vizita inițială vârsta medie a pacienților a fost de 64,1±1,3 (i-v 37-78) ani, durata bolii-4,3 (i-v 1-12) luni, iar femeile au constituit 42,5%. Anticorpii anticardiolipinici (aCL) au fost depistați la 7 pacienți (14,9%), la ambele sexe (bărbați-4, femei-3), cu predominarea în stadiile generalizate ale bolii-85,1%. În 71,4% focarul tumoral primar a fost confirmat în ganglionii limfatici.

47 out of 62 NHL patients hospitalised in the Hematology Department of IMSPIO met the criteria of inclusion in the study. At the first visit, 64,1±1,3 (i-v 37-78) was the average age of patients, the duration of the disease was 4,3 (i-v 1-12) months, and 42.5% of patients were women. Anticardiolipin (aCL) antibodies were found in 7 patients-14.9%, men-4, women-3, with a predominance in advanced stages of 85.1%. In 71.4% the primary tumor focus was detected in the lymph nodes.

Из 62 пациентов с неходжкинской лимфомой (НХЛ) которые принимали лечение в Гематологическом Центре Института Онкологии Республики Молдова, 47 соответствовали критериям для включения в исследование. Средний возраст пациентов составлял 64,1 ± 1,3 (с/в 37–78) года, длительность заболевания - 4,3 (с/в 1–12) месяца, женщины - 42,5%. Антитела к антикардиолипинам были обнаружены у 7 пациентов (14,9%): у 4 мужчин и у 3 женщин, с преобладанием в распространённые стадии заболевания - 85,7%. В 71,4% первичный опухолевый очаг был обнаружен в лимфатических узлах.

Cuvinte-cheie
limfom non-Hodgkin, anticorpi anticardiolipinici, prevalenţa,

non-Hodgkin’s lymphoma, anticardiolipin antibodies, prevalence,

неходжкинская лимфома, антикардиолипиновые антитела, частота встречаемости

DataCite XML Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<resource xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xmlns='http://datacite.org/schema/kernel-3' xsi:schemaLocation='http://datacite.org/schema/kernel-3 http://schema.datacite.org/meta/kernel-3/metadata.xsd'>
<creators>
<creator>
<creatorName>Buruiana, S.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Robu, M.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Mazur-Nicorici, L.M.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Tomacinschii, A.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
<creator>
<creatorName>Mazur, M.V.</creatorName>
<affiliation>Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“, Moldova, Republica</affiliation>
</creator>
</creators>
<titles>
<title xml:lang='ro'><p>Prevalența anticorpilor anticardiolipinici la pacienții cu limfom Non-Hodgkin</p></title>
</titles>
<publisher>Instrumentul Bibliometric National</publisher>
<publicationYear>2020</publicationYear>
<relatedIdentifier relatedIdentifierType='ISSN' relationType='IsPartOf'>1857-0011</relatedIdentifier>
<subjects>
<subject>limfom non-Hodgkin</subject>
<subject>anticorpi anticardiolipinici</subject>
<subject>prevalenţa</subject>
<subject>non-Hodgkin’s lymphoma</subject>
<subject>anticardiolipin antibodies</subject>
<subject>prevalence</subject>
<subject>неходжкинская лимфома</subject>
<subject>антикардиолипиновые антитела</subject>
<subject>частота встречаемости</subject>
<subject schemeURI='http://udcdata.info/' subjectScheme='UDC'>616-006.441-07</subject>
</subjects>
<dates>
<date dateType='Issued'>2020-08-01</date>
</dates>
<resourceType resourceTypeGeneral='Text'>Journal article</resourceType>
<descriptions>
<description xml:lang='ro' descriptionType='Abstract'><p>Din 62 pacienți cu limfom non-Hodgkin (LNH) aflați &icirc;n staționar, Departamentul Hematologie a IMSPIO din RM, 47 au &icirc;ntrunit criteriile de includere &icirc;n studiu. La vizita inițială v&acirc;rsta medie a pacienților a fost de 64,1&plusmn;1,3 (i-v 37-78) ani, durata bolii-4,3 (i-v 1-12) luni, iar femeile au constituit 42,5%. Anticorpii anticardiolipinici (aCL) au fost depistați la 7 pacienți (14,9%), la ambele sexe (bărbați-4, femei-3), cu predominarea &icirc;n stadiile generalizate ale bolii-85,1%. &Icirc;n 71,4% focarul tumoral primar a fost confirmat &icirc;n ganglionii limfatici.</p></description>
<description xml:lang='en' descriptionType='Abstract'><p>47 out of 62 NHL patients hospitalised in the Hematology Department of IMSPIO met the criteria of inclusion in the study. At the first visit, 64,1&plusmn;1,3 (i-v 37-78) was the average age of patients, the duration of the disease was 4,3 (i-v 1-12) months, and 42.5% of patients were women. Anticardiolipin (aCL) antibodies were found in 7 patients-14.9%, men-4, women-3, with a predominance in advanced stages of 85.1%. In 71.4% the primary tumor focus was detected in the lymph nodes.</p></description>
<description xml:lang='ru' descriptionType='Abstract'><p>Из 62 пациентов с неходжкинской лимфомой (НХЛ) которые принимали лечение в Гематологическом Центре Института Онкологии Республики Молдова, 47 соответствовали критериям для включения в исследование. Средний возраст пациентов составлял 64,1 &plusmn; 1,3 (с/в 37&ndash;78) года, длительность заболевания - 4,3 (с/в 1&ndash;12) месяца, женщины - 42,5%. Антитела к антикардиолипинам были обнаружены у 7 пациентов (14,9%): у 4 мужчин и у 3 женщин, с преобладанием в распространённые стадии заболевания - 85,7%. В 71,4% первичный опухолевый очаг был обнаружен в лимфатических узлах.</p></description>
</descriptions>
<formats>
<format>application/pdf</format>
</formats>
</resource>