USMF „Nicolae Testemițanu” – leagănul școlilor științifice medicale naţionale (cu prilejul celor 75 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova).
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
90 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-26 08:59
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
378.4:61:001.891(478) (3)
Învățământ superior. Universități. Cursuri universitare (1553)
Științe medicale. Medicină (6324)
Metodologia generală. Metode științifice și tehnice de cercetare. Analiza și sinteza științifică (850)
SM ISO690:2012
PRISACARI, Viorel. USMF „Nicolae Testemițanu” – leagănul școlilor științifice medicale naţionale (cu prilejul celor 75 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova).. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale. 2020, nr. 2(66), pp. 11-16. ISSN 1857-0011.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Numărul 2(66) / 2020 / ISSN 1857-0011

USMF „Nicolae Testemițanu” – leagănul școlilor științifice medicale naţionale (cu prilejul celor 75 de ani de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova).

State University of Medicine and Pharmacy Nicolae Testemitanu - the cradle of national medical science schools (on the occasion of the 75th anniversary of the founding the State University of Medicine and Pharmacy Nicolae Testemitanu from the Republic of Moldova).

Государственный Медицинский и Фармацевтический Университет им. Николая Тестемицану - колыбель национальных медицинских научных школ (к 75-летию со дня основания ГМФУ им. Николая Тестемицану из Республики Молдова)


CZU: 378.4:61:001.891(478)
Pag. 11-16

Prisacari Viorel
 
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2020


Rezumat

În articolul respectiv este prezentată evoluţia formării școlilor științifice medicale naţionale, formarea cărora începe odată cu instituirea învățământului medical superior din Republica Moldova, prin fondarea în anul 1945 a Institutului de Stat de Medicină din Chişinău (azi Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”). Pe parcursul celor 75 de ani de activitate a USMF „Nicolae Testemiţanu” s-au format şcoli științifice naţionale practic în toate domeniile medicinei. Actualmente toate școlile științifice, cât şi catedrele şi instituţiile științifice medicale din ţară sunt conduse de savanţi-medici absolvenţi ai Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”.

This article presents the evolution of the formation of national medical science schools, the formation of which begins with the establishment of higher medical education in the Republic of Moldova, by founding in 1945 the State Institute of Medicine from Chisinau (today State University of Medicine and Pharmacy Nicolae Testemiţanu). During the 75 years of activity of SUMPh Nicolae Testemitanu, national scientific schools were formed in practically all fields of medicine. Currently, all scientific schools, as well as the departments and medical scientific institutions in the country are led by graduate medical scientists of the State University of Medicine and Pharmacy Nicolae Testemitanu.

В этой статье представлена эволюция национальных медицинских научных школ, формирование которых начинается с создания высшего медицинского образования в Республике Молдова, когда в 1945 году был основан Государственный медицинский институт в Кишиневе (сегодня Государственный Медицинский и Фармацевтический Университет им. Николая Тестемицану из Республики Молдова). За 75 лет деятельности ГМФУ им. Николая Тестемицану были созданы национальные научные школы практически во всех областях медицины. В настоящее время все научные школы, а также кафедры и медицинские научные учреждения страны возглавляют ученые-медики, выпускники Государственного Медицинского и Фармацевтического Университета им. Николая Тестемицану.

Cuvinte-cheie
USMF „Nicolae Testemițanu”, evoluţie, școlile științifice medicale,

SUMPh Nicolae Testemitanu, evolution, medical science schools,

ГМФУ им. Николае Тестемицану, эволюция, медицинские научные школы