Изменение содержания белка и фикобилипротеинов в условиях накопления германия (IV) в биомассе цианобактерии Spirulina platensis при выращивании на среде с германий - содержащими соединениями.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
85 5
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-26 09:02
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
579.66 (13)
Microbiologie aplicată (189)
SM ISO690:2012
ДЖУР, Светлана; БУЛЬМАГА, Валентина; ЗОСИМ, Лилиана; РУДЬ, Людмила; ЧЕПОЙ, Лилиана; КИРИЯК, Татьяна; ГУЛЯ, Аурелиан; РУДИК, Валерий. Изменение содержания белка и фикобилипротеинов в условиях накопления германия (IV) в биомассе цианобактерии Spirulina platensis при выращивании на среде с германий - содержащими соединениями.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii. 2020, nr. 1(340), pp. 142-151. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X

Изменение содержания белка и фикобилипротеинов в условиях накопления германия (IV) в биомассе цианобактерии Spirulina platensis при выращивании на среде с германий - содержащими соединениями.

Change of the protein and phycobiliprotein content under the conditions of germanium (IV) accumulation in the biomass of cyanobacteria Spirulina platensis growing on a medium with germanium - containing compounds.


CZU: 579.66
Pag. 142-151

Джур Светлана1, Бульмага Валентина2, Зосим Лилиана2, Рудь Людмила1, Чепой Лилиана1, Кирияк Татьяна1, Гуля Аурелиан2, Рудик Валерий1
 
1 Институт микробиологии и биотехнологии,
2 Молдавский Государственный Университет
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2020


Rezumat

Au fost studiate modificările conținutului de proteine și ficobiliproteine în condițiile acumulării germaniului (IV) în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis la creşterea ei pe un mediu cu compuși ce conțin acest element. S-a stabilit, că în condițiile acumulării germaniului de către cianobacteria Spirulina platensis la cultivarea ei în prezența unor compuși neorganici și organici ai acestui element, conținutul de proteină în biomasă prezintă niveluri (cu mici variații) în limitele controlului. Compușii organici Mes2Ge(F)PHMes, ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu și Mes2GeCl2 la o concentrație a lor de 10 mg/l contribuie la creșterea cu 13,0-15,0% a conținutului de proteine în biomasa de spirulină. Pentru ficobiliproteine este caracteristică o creștere a conținutului lor în biomasă. Cel mai mare conținut de ficobiliproteine, cu 25,5-36,2% s-a determinat în cazul compusului ArP=C(Te)Ge(Tip)t-Bu, precum și în prezența concentrațiilor de 30 mg/l GeO2 și 10 mg/l GeSe

The changes of the protein and phycobiliprotein content under the conditions of germanium (IV) accumulation in the biomass of cyanobacteria Spirulina platensis growing on an medium with germanium - containing compounds were studied. It was established that under the conditions of accumulation of germanium by the cyanobacteria Spirulina platensis cultivated in the presence of inorganic and organic compounds of this element, the protein content in the biomass presented levels (with small variations) within the limits of control. The organic compounds Mes2Ge(F)-PHMes, ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu and Mes2GeCl2 at a concnetration of 10 mg/l contribute to the increas of the content of proteins in spirulina biomass by 13,0-15,0%. For phycobiliproteins, an increase of their content in the biomass is characteristic. The highest phycobiliprotein content, of 25,5-36,2% was found in the case of the compound ArP=C(Te)Ge(Tip)t-Bu, as well as in the presence of concentrations of 30 mg/l GeO2 and 10 mg/l GeSe2. 21 references, 2 figures.

Было изучено изменение содержания белка и фикобилипротеинов в условиях накопления германия в биомассе цианобактерии Spirulina platensis, культивируемой в присутствии германий - содержащих соединений различной природы. Установлено, что органические соединения Mes2Ge(F)-PHMes, ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip) t-Bu и Mes2GeCl2 в концентрации 10 мг/л способствуют увеличению содержания белка в биомассе спирулины на 13,0-15,0 %, по сравнению с контролем. Наибольшее содержание фикобилипротеинов (на 25,5-36,2% выше, чем в контроле) было отмечено при добавлении органического соединения ArP=C(Te)Ge(Tip)t-Bu, а также в присутствии неорганических соединений GeO2 в концентрации 30 мг/л и GeSe2 в концентрации 10 мг/л. Содержание германия в биомассе в присутствии большинства исследуемых соединений растет пропорционально увеличению их концентрации в среде, исключение составляет MesGe(OMe)2 и ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu.

Cuvinte-cheie
Spirulina platensis, compuși ai germaniulu, accumularea, proteine, ficobiliproteine,

Spirulina platensis, Germanium compounds, Accumulation, proteins, phycobiliproteins,

Spirulina platensis, соединения германия, аккумуляция, Белок, фикобилипротеины