Structura epidemiologică a parazitofaunei la șoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus) din rezervația naturală „Plaiul Fagului”, Republica Moldova.
Închide
Conţinutul numărului revistei
Articolul precedent
Articolul urmator
390 9
Ultima descărcare din IBN:
2022-03-18 14:26
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
599.323.4:574.4(478) (3)
Mammalia. Mamifere (140)
Ecologie generală şi biodiversitate (664)
SM ISO690:2012
CHIHAI, Oleg, TODERAŞ, Ion, ERHAN, Dumitru, RUSU, Ştefan, TĂLĂMBUŢĂ, Nina, NISTREANU, Victoria, LARION, Alina, ZAMORNEA, Maria, MELNIC, Galina, NAFORNIŢA, Nicolae. Structura epidemiologică a parazitofaunei la șoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus) din rezervația naturală „Plaiul Fagului”, Republica Moldova.. In: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii, 2020, nr. 1(340), pp. 126-134. ISSN 1857-064X.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Numărul 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X

Structura epidemiologică a parazitofaunei la șoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus) din rezervația naturală „Plaiul Fagului”, Republica Moldova.

Epidemiological structure of parasite fauna in bank vole (Clethrionomys glareolus) from the natural reserve „Plaiul Fagului”, Republic of Moldova.

Эпидемиологическая структура паразитофауны рыжей полевки (Clethrionomys glareolus) из природного заповедника “Плаюл Фагулуй” Республики Молдова.

CZU: 599.323.4:574.4(478)

Pag. 126-134

Chihai Oleg1, Toderaş Ion1, Erhan Dumitru1, Rusu Ştefan1, Tălămbuţă Nina2, Nistreanu Victoria1, Larion Alina1, Zamornea Maria1, Melnic Galina1, Naforniţa Nicolae3
 
1 Institutul de Zoologie,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
3 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 
Disponibil în IBN: 22 noiembrie 2020


Rezumat

Studiul a avut ca scop determinarea structurii epidemiologice a parazitofaunei la Clethrionomys glareolus. Paraziţii identificaţi la Clethrionomys glareolus din Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” taxonomic se încadrează în 3 clase, 7 ordine, 13 familii, 14 genuri şi 15 specii. Caracteristica epidemiologică a parazitozelor este reprezentată de 3 specii cu impact zoonotic (Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti), având o pondere de 20,0%, de o specie cu impact epizootic (Taenia pisiformis), respectiv 6,6%, de 4 specii cu impact mixt (Plagiorchis elegans, Hydatigena taeniaformis, Mesocestoides lineatus, Capillaria hepatica) – 26,7% și de 7 specii caracteristice rozătoarelor (Paranoplocephala omphalodes, Catenotaenia cricetorum, Skrjabinotaenia lobata, Heligmosomoides polygyrus , Trichocephalus muris, Rodentolepis straminea, Mastophorus muris) cu o pondere de 46,7% din cazuri.

Clethrionomys glareolus from the “Plaiul Fagului” Nature Reserve. The parasites taxonomically refer to 3 classes, 13 families, 14 genera and 15 species. The epidemiological characteristic of parasitoses is represented by three species with zoonotic impact (Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti), having a share of 20.0%, one species with epizootic impact (Taenia pisiformis), respectively 6.6%, four species with mixed impact (Plagiorchis elegans, Taenia taeniaformis, Mesocestoides lineatus, Capillaria hepatica) - 26.7% and seven species characteristic for rodents (Paranoplocephala omphalodes, Catenotaenia cricetorum, Skrjabinotaenia lobata, Heligmosomoides polygyrus, Trichocephalus muris, Rodentolepis straminea, Mastophorus muris) with a share of 46.7%. 30 references, 1 figure, 2 tables

Исследования были нацелены на определение эпидемиологической структуры паразитофауны у Clethrionomys glareolus из природного заповедника “Плайул Фагулуй”. Таксономическая структура выявленных видов паразитов включает 3 класса, 13 семейств, 14 родов и 15 видов. Эпидемиологическая характеристика паразитозов представлена 3 видами с зоонозным воздействием (Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti), доля которых составляет 20,0%, одним видом с эпизоотическим воздействием (Taenia pisiformis), соответственно 6,6%, 4 видами со смешанным воздействием (Plagiorchis elegans, Taenia taeniaformis, Mesocestoides lineatus, Capillaria hepatica) - 26,7% и 7 видами характерных для грызунов (Paranoplocephala omphalodes , Catenotaenia cricetorum, Skrjabinotaenia lobata, Heligmosomoides polygyrus, Trichocephalus muris, Rodentolepis straminea, Mastophorus muris), доля которых составляет 46,7%. Библ. 30, рис. 1, табл. 2.

Cuvinte-cheie
paraziţi, prevalenţa, rozătoare, Clethrionomys glareolus, Rezervația „Plaiul Fagului”,

parasites, prevalence, Cethrionomys glareolus, “Plaiul Fagului” reserve,

паразиты, экстенсивность инвазии, Clethrionomys glareolus, заповедник “Плаюл Фагулуй”