Об одном примере Ф – недопустимом возмущении харастеристической части сингулярного оператора
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
116 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-06-23 09:24
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
517.982.22 (1)
Ecuații diferențiale. Ecuații integrale. Alte ecuații funcționale. Diferențe finite. Calculul variațional. Analiză funcțională (155)
SM ISO690:2012
ВОРНИЧЕСКУ, Галина. Об одном примере Ф – недопустимом возмущении харастеристической части сингулярного оператора. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii. Vol. 1, 29-30 septembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 72-75. ISBN 978-9975-76-312-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2020
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 29-30 septembrie 2020

Об одном примере Ф – недопустимом возмущении харастеристической части сингулярного оператора


CZU: 517.982.22
Pag. 72-75

Ворническу Галина
 
Тираспольский государственный университет
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2020


Rezumat

В статье построены примеры интегральных операторов с точечными особенностями, которые не являются допустимыми возмущениями для характеристических сингулярных интегральных операторов. Это означает, что построенные примеры операторов могут влиять на нётеровы условия сингулярных операторов.

In this paper examples of integral operators with point-like singularities which do not represent admissible disturbances for the characteristic singular integral operators are constructed. This means that the built operators can influence the noetherian conditions of the singular operators.

Cuvinte-cheie
возмущённые сингулярные операторы, условия Нётера,

perturbed singular operators, noetherian conditions