Comitants of Lie algebra of rotation groups for ternary system with quadratic nonlinearities
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
56 1
Ultima descărcare din IBN:
2020-11-25 13:49
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
372.851 (28)
Educație (7220)
SM ISO690:2012
POPA, Mihail; PRICOP, Victor. Comitants of Lie algebra of rotation groups for ternary system with quadratic nonlinearities. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii. Vol. 1, 29-30 septembrie 2020, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, pp. 57-60. ISBN 978-9975-76-312-7.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF
BibTeX
DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2020
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 29-30 septembrie 2020

Comitants of Lie algebra of rotation groups for ternary system with quadratic nonlinearities


CZU: 372.851
Pag. 57-60

Popa Mihail1, Pricop Victor2
 
1 Vladimir Andrunakievich Institute of Mathematics and Computer Science,
2 Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2020


Rezumat

In this article we study ternary system of differential equations that has as projections various mathematical models. This system is studied using Lie algebra of transformations of rotation groups. Using corresponding Lie operators, the comitants and invariants of ternary system of differential equations are investigated.

În acest articol se studiază sistemul ternar de ecuații diferențiale care are ca proiecții diverse modele matematice. Acest sistem este studiat utilizând algebra Lie a transformărilor grupului de rotație. Cu ajutorul operatorilor Lie corespunzători sunt cercetați comitanții și invarianții sistemului ternar de ecuații diferențiale.

Cuvinte-cheie
ternary differential system, Lie operators, Lie algebras, rotation groups, comitants and invariants,

sistem diferențial ternar, operatori Lie, algebră Lie, grup de rotație, comitanți și invarianți