Studierea și aplicabilitatea educației ecologice la elevii din învățământul liceal
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
292 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-06-07 22:45
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
37.015:574+373.6 (1)
Fundamente ale educației. Teorie. Politică etc. (3447)
Ecologie generală şi biodiversitate (669)
Genuri de școli de cultură generală. Învățământ de cultură generală (1711)
SM ISO690:2012
GRIGORCEA, Sofia, NEDBALIUC, Boris, RUSU, Valeria. Studierea și aplicabilitatea educației ecologice la elevii din învățământul liceal. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective: Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii, 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, Vol. 1, pp. 381-384. ISBN 978-9975-76-361-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2020
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2021

Studierea și aplicabilitatea educației ecologice la elevii din învățământul liceal

CZU: 37.015:574+373.6

Pag. 381-384

Grigorcea Sofia, Nedbaliuc Boris, Rusu Valeria
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 20 noiembrie 2020


Rezumat

Studierea și aplicabilitatea educației ecologice la elevi, dezvoltă abilități și atitudini necesare înțelegerii și aprecierii relațiilor dintre om și natură, care include exersarea luării unei decizii și formularea unui cod propriu de conduită privind calitatea mediului. Prin implicarea elevilor în ecologizarea zonei de odihnă din preajma iazului, s. Peresecina, r-nul Orhei, s-a reușit amenajarea unui loc de odihnă curat și plăcut pentru locuitorii acestei localități.

Studying and applicability of ecological education to schoolchildren, develops skills and attitudes necessary to understand and appreciate the relationship between human and nature, which includes practicing decision making and formulating their own code of behavior on the quality of the environment. By involving schoolchildren in greening the rest area near the lake, in Peresecina village, Orhei district, has been arranged a clean and a pleasant resting place for the inhabitants of this locality.

Cuvinte-cheie
educaţie ecologică, elevi, concept, responsabilitate,

ecological education, schoolchildren, concept, responsibility