Aspecte ale protecției mediului în desfășurarea acțiunilor militare
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
438 17
Ultima descărcare din IBN:
2022-10-26 10:58
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.06:355.1 (1)
Știința mediului înconjurător (785)
Forțe armate în general. Servicii militare. Viață militară (48)
SM ISO690:2012
PLOP, Larisa, COZARI, Tudor, GHERASIM, Elena, PÎNZARI, Cătălina. Aspecte ale protecției mediului în desfășurarea acțiunilor militare. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective: Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii, 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, Vol. 1, pp. 165-168. ISBN 978-9975-76-361-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2020
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2021

Aspecte ale protecției mediului în desfășurarea acțiunilor militare

CZU: 504.06:355.1

Pag. 165-168

Plop Larisa1, Cozari Tudor2, Gherasim Elena3, Pînzari Cătălina1
 
1 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol,
3 Institutul de Zoologie
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020


Rezumat

Problemele ecologice reprezintă o problemă de mare anvergură a lumii contemporane. Conflictul armat și implicațiile acestuia asupra problematicii ecologiei constituie o preocupare actuală a factorilor de decizie politică-militară, care se bucură de o atenție sporită, întrucât războiul prin poluări masive-otrăvind apele și contaminând solul și aerul-generează consecințe grave și pe termen lung asupra mediului.

Ecological situation represents a big problem for the contemporary world. The armed conflict and its implications on the ecology problem are a present concern of the political-military decision-makers, to who is paid increased attention, since the war by massive pollution, poisoning the waters and contaminating the soil and the air generates serious and long-term consequences on environment.

Cuvinte-cheie
ecologie, conflictul armat, poluare, mediu,

Ecology, armed conflict, pollution, environment