Relaţii interspecifice în cadrul algocenozelor perifitonice ale lacului Rîşcani (or. Chişinău)
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
449 11
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-03 14:42
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
504.455:581.526(478-21) (2)
Știința mediului înconjurător (786)
Habiturile plantelor. Comportamentul plantelor. Ecologia plantelor. Etologia plantelor. Plantele şi mediul lor. (152)
SM ISO690:2012
NEDBALIUC, Boris, CIOBANU, Eugeniu, GRIGORCEA, Sofia. Relaţii interspecifice în cadrul algocenozelor perifitonice ale lacului Rîşcani (or. Chişinău). In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective: Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii, 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, Vol. 1, pp. 153-156. ISBN 978-9975-76-361-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2020
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2021

Relaţii interspecifice în cadrul algocenozelor perifitonice ale lacului Rîşcani (or. Chişinău)

CZU: 504.455:581.526(478-21)

Pag. 153-156

Nedbaliuc Boris, Ciobanu Eugeniu, Grigorcea Sofia
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020


Rezumat

Speciile de alge, din bazinele acvatice, pot fi dominante sau dominate și se găsesc într-o multitudine de relații mutuale, fiind influențate de anumiți factori atât biotici, cât și abiotici. În comunitățile algale se atestă o conviețuire a diferitor specii de alge din același sau diverse filumuri împreună cu bacterii, ciuperci, plante superioare și animale nevertebrate. Asemenea relații pot fi atât benefice cât și dăunătoare pentru organismele din cadrul comunității.

Algae species, from water basins, can be dominant or dominated. They are in a multitude of mutual relations, being influenced by certain biotic and abiotic factors. In algal communities there is a coexistence of different species of algae from the same or different phyla together with bacteria, fungi, higher plants and invertebrates. Such relationships can be both beneficial and harmful for the community of organisms.

Cuvinte-cheie
comunitate de alge, plancton, perifiton, relaţii, nutrient,

algae community, plankton, periphyton, relationships, nutrient