Aspecte privind impactul rețelei de drumuri asupra unor componente de mediu ale peisajului geografic în Republica Moldova
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
446 5
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-01 09:01
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
625.7:502(478) (1)
Construcția căilor de transport terestru. Construcţii de căi ferate. Construcţii de drumuri (47)
Natura. Studiul și conservarea naturii. Protecția naturii și a animalelor sălbatice. (600)
SM ISO690:2012
MAMOT, Vitalie, SOCHIRCĂ, Elena. Aspecte privind impactul rețelei de drumuri asupra unor componente de mediu ale peisajului geografic în Republica Moldova. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective: Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii, 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, Vol. 1, pp. 139-143. ISBN 978-9975-76-361-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2020
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2021

Aspecte privind impactul rețelei de drumuri asupra unor componente de mediu ale peisajului geografic în Republica Moldova

CZU: 625.7:502(478)

Pag. 139-143

Mamot Vitalie, Sochircă Elena
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020


Rezumat

Rețelele de transport rutier determină o influență puternică asupra peisajului geografic, în special asupra componentelor de mediu. Evaluarea impactului rețelei de drumuri asupra mediului presupune prezența unei liste de indicatori, cunoașterea particularităților regiunii pentru care se realizează calculele, dar și a datelor tehnice ca de exemplu, lungimea traseului, caracteristicile mijloacelor de transport, volumul mărfurilor transportate, frecvența deplasărilor etc.

Road transport networks have a strong influence on the geographical landscape, especially on the environmental components. Assessing the impact of the road network on the environment involves the presence of a list of indicators, knowledge of the particularities of the region for which the calculations are made, but also technical data such as length of route, characteristics of means of transport, volume of goods transported, frequency of travel etc.

Cuvinte-cheie
rețea de drumuri, peisaj geografic, componente de mediu, impact,

road network, geographical landscape, environmental components, impact