Formele canonice ale sistemelor diferențiale cuartice cu dreapta de la infinit de multiplicitate maximal
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
397 28
Ultima descărcare din IBN:
2023-03-20 15:21
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
372.851 (78)
Educație (14910)
SM ISO690:2012
REPEŞCO, Vadim. Formele canonice ale sistemelor diferențiale cuartice cu dreapta de la infinit de multiplicitate maximal. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective: Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii, 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, Vol. 1, pp. 67-71. ISBN 978-9975-76-361-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2020
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2021

Formele canonice ale sistemelor diferențiale cuartice cu dreapta de la infinit de multiplicitate maximal

CZU: 372.851

Pag. 67-71

Repeşco Vadim
 
Universitatea de Stat din Tiraspol
 
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020


Rezumat

Considerăm sistemul diferențial cuartic general. Dacă un sisteme diferențial polinomial posedă un număr suficient de drepte invariante, considerate cu multiplicitățile lor, atunci, conform [1], putem construi o integrală primă Darboux. În acest articol vom arăta că multiplicitatea maximală a dreptei invariante de la infinit este egală cu zece. Deoarece sistemele obținute sunt extrem de voluminoase, nu le vom prezenta în articol, ci doar la conferință, iar aici vom arăta doar calea obținerii lor.

Consider the generic cuartic differential system. If a polynomial differential system has enough invariant straight lines considered with their multiplicities, then, according to [1], we can construct a Darboux first integral. In this paper, we show that the maximal multiplicity of the invariant straight line at the infinity is equal to ten. Because the obtained systems are too big, we will not enumerate in this article, but only at the conference, and here we’ll show only the way to obtain them.

Cuvinte-cheie
sisteme diferențiale cuartice, drepte invariante, multiplicitate, integrabilitate Darboux,

cuartic differential systems, invariant straight line, multiplicity, Darboux integrability