Multifunctional materials based on collagen and hydroxyapatite for bone tissue engineering
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
586 6
Ultima descărcare din IBN:
2024-05-29 09:31
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
547:616 (2)
Chimie organică (486)
Patologie. Medicină clinică (7174)
SM ISO690:2012
FICAI, Anton Anton, FICAI, Denisa, NEACSU, Andreea, VASILE, Ștefan, TRUSCĂ, Roxana, ANDRONESCU, Ecaterina. Multifunctional materials based on collagen and hydroxyapatite for bone tissue engineering. In: Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective: Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii, 1-2 octombrie 2021, Chişinău. Chișinău, Republica Moldova: Universitatea de Stat din Tiraspol, 2020, Vol. 1, pp. 13-16. ISBN 978-9975-76-361-5.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1, 2020
Conferința "Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective"
Chişinău, Moldova, 1-2 octombrie 2021

Multifunctional materials based on collagen and hydroxyapatite for bone tissue engineering

CZU: 547:616

Pag. 13-16

Ficai Anton Anton12, Ficai Denisa1, Neacsu Andreea1, Vasile Ștefan1, Truscă Roxana1, Andronescu Ecaterina12
 
1 University Politehnica of Bucharest,
2 Romanian Academy of Science
 
 
Disponibil în IBN: 19 noiembrie 2020


Rezumat

Lucrarea este structurată pe două părƫi esențiale și anume dezvoltarea de materiale compozite pe bază de colagen (COLL) și hidroxiapatită (HA) cu potențial de aplicare în ingineria tisulară a țesutului osos, în timp ce partea a doua a prezentării va fi dedicată dezvoltării unor sisteme multifuncționale cu potențial de utilizare în tratamentul cancerului osos. Evident lucrarea prezintă și câteva elemente legate de țesutul osos, menite să justifice utilizarea materialelor compozite pe bază de colagen și hidroxiapatită și perspectivele din domeniu.

The paper is structured on two essential parts, namely the development of composite materials based on collagen (COLL) and hydroxyapatite (HA) with potential application in bone tissue engineering, while the second part of the presentation will be dedicated to the development of multifunctional systems with potential use in the treatment of bone cancer. Obviously, the paper also presents some elements related to bone tissue, in order to justify the use of composite materials based on collagen and hydroxyapatite in bone tissue engineering, and the perspectives in this field.