Opportunities for improving cyber risk management in critical infrastructures
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
55 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-02 20:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.056.53:005 (1)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2130)
Management (1046)
SM ISO690:2012
BUZDUGAN, Aurelian. Opportunities for improving cyber risk management in critical infrastructures. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 329-331. ISBN 978-9975-152-50-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Opportunities for improving cyber risk management in critical infrastructures


CZU: 004.056.53:005
Pag. 329-331

Buzdugan Aurelian
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2020


Google Scholar Export

<meta name="citation_title" content="<p>Opportunities for improving cyber risk management in critical infrastructures</p>">
<meta name="citation_author" content="Buzdugan Aurelian">
<meta name="citation_publication_date" content="2020">
<meta name="citation_collection_title" content="Integrare prin cercetare și inovare.">
<meta name="citation_firstpage" content="329">
<meta name="citation_lastpage" content="331">
<meta name="citation_pdf_url" content="https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/329-331_3.pdf">