Opportunities for improving cyber risk management in critical infrastructures
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
54 1
Ultima descărcare din IBN:
2021-02-02 20:52
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
004.056.53:005 (1)
Știința și tehnologia calculatoarelor. Calculatoare. Procesarea datelor (2130)
Management (1046)
SM ISO690:2012
BUZDUGAN, Aurelian. Opportunities for improving cyber risk management in critical infrastructures. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 329-331. ISBN 978-9975-152-50-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Opportunities for improving cyber risk management in critical infrastructures


CZU: 004.056.53:005
Pag. 329-331

Buzdugan Aurelian
 
State University of Moldova
 
Disponibil în IBN: 18 noiembrie 2020


Dublin Core Export

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<oai_dc:dc xmlns:dc='http://purl.org/dc/elements/1.1/' xmlns:oai_dc='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/' xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance' xsi:schemaLocation='http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/oai_dc.xsd'>
<dc:creator>Buzdugan, A.</dc:creator>
<dc:date>2020</dc:date>
<dc:source>Integrare prin cercetare și inovare. () 329-331</dc:source>
<dc:title><p>Opportunities for improving cyber risk management in critical infrastructures</p></dc:title>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/article</dc:type>
</oai_dc:dc>