Evaluarea viabilității și productivității tulpinii de levuri pigmentate în prezența nanoparticulelor de argint
Închide
Articolul precedent
Articolul urmator
118 0
Căutarea după subiecte
similare conform CZU
663.1+579.6 (1)
Microbiologie industrială. micrologie industrială. Fermentare, industrii de fermentare. Industria băuturilor. Industria stimulenților (379)
Microbiologie aplicată (245)
SM ISO690:2012
EFREMOVA, Nadejda; BEŞLIU, Alina; CHISELIŢA, Natalia; TOFAN, Elena. Evaluarea viabilității și productivității tulpinii de levuri pigmentate în prezența nanoparticulelor de argint. In: Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. 10-11 noiembrie 2020, Chișinău. Chisinau, Republica Moldova: CEP USM, 2020, pp. 98-102. ISBN 978-9975-152-50-1.
EXPORT metadate:
Google Scholar
Crossref
CERIF

DataCite
Dublin Core
Integrare prin cercetare și inovare. 2020
Conferința "Integrare prin cercetare și inovare"
Chișinău, Moldova, 10-11 noiembrie 2020

Evaluarea viabilității și productivității tulpinii de levuri pigmentate în prezența nanoparticulelor de argint


CZU: 663.1+579.6
Pag. 98-102

Efremova Nadejda, Beşliu Alina, Chiseliţa Natalia, Tofan Elena
 
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
 
Disponibil în IBN: 17 noiembrie 2020